SERVEIS MANTENIMENT D'ASCENSORS

El contracte de manteniment garanteix la fiabilitat i disponibilitat d'ús, minimitzant el nombre d'averies i perllongant la vida útil tant de l'equip com de l'ascensor. Oferim la possibilitat de contractar el manteniment en ascensors propis i d'altres marques i instal·ladors.

Els ascensors han de superar l'inspecció obligatoria que es realitza periòdicament a l'instal·lació, així com per cumplir la normativa vigent.

Els contractes de manteniment ofereixen diferents serveis:

Manteniment preventiu un cop al mes.

Manteniment correctiu en cas d'averia.

Servei de rescat 24 hores, 365 dies a l'any.

Sistema de comunicació bidireccional, element de seguretat que permet la comunicació directa entre la cabina i els nostres tècnics. El seu correcte funcionament es comprova cada 72 hores. El sistema identifica de forma automàtica l'equip que està realitzant la trucada, la qual cosa permet activar ràpidament el protocol de rescat i, en cas de ser necessàri, permet a l'operador tranquil·litzar a l'usuari atrapat.

NUESTRAS TARIFAS DE MANTENIMIENTO

ABONAMENT

A+

Engrasar els elements de l'aparell elevador que necessitin de tal operació, així como el suministrament d'olis, (excepte circuits hidràulics, grasses, vàlvules d'engrassat i útils de neteja necessaris per dits treballs.

Revisió i examen de l'instal·lació, amb especial atenció als sistemes de seguritat.

Atendre durant la jornada laboral les averies que es produeixin en l'aparell, siguent a càrrec del client les que precisen la substitució de la peça o element.

ABONAMENT

B+

Els treballs i operacions descrits en la modalitat de Contracte A +.Els treballs i operacions descrits en la modalitat de Contracte A+.

La substitució o reparació sense càrrec algun pel client dels següents elements:

Interruptor general, rectificadors de corrent, fusibles, díodes, bobina de fre, sabates de fre, contactes elèctrics, pulsadores, timbre d'alarma, bobina lleva, llums indicadors, tubs fluorescents, reactáncias, rozaderas en camarín i en contrapès i cargols en general.

ABONAMENT

C+

Els treballs, operacions i substitucions descrits als apartats A + i B +.

La reparació sense càrrec algun per al client sempre que sigui possible dels següents elements: cables de suspensió; elements de quadre de maniobra o variador de freqüència (no complets); amortidors i corrioles, limitador de velocitat, electrofreno i dispositius de acuñamiento; rodaments de màquines, motors o corrioles; rodaderas/rozaderas sobre guies; equips d'alarma, sobrecàrrega i il·luminació; panys de portes de pis i cabina; conduccions elèctriques per a maniobra incloent les de senyalització lluminosa; elements del sist.
omunicació bidireccional i de seguretat per a moviments incontrolats de la cabina; carrils per a lliscament de portes, les seves suspensions i operadors; motors, engranatges de reductors o centrals oleodinámicas, cilindres, pistons, vàlvules i olis de lubricació.

Tots els drets reservats @2016 | Avis legal | Condiciones de uso
Dissenyat per Infomesidees